Ansökan om stadigvarande tillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden.
Det vill säga det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.

Östersunds kommun tar inte ut tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen under år 2021.

Behörig firmatecknare