Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det
företag, organisation eller privatperson som står
bakom ansökan.

Ansökan om serverings tillstånd är avgiftsbelagt.
Betalning görs till bankgiro 991-1249,
ref.nr: 9-31150-907-2670

- Mer än 6 dagar 13 500 kr
- 1-6 dagar 9 500 kr
- 1 dag uppdrag/direkt av ideell förening 1 700 kr
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Bolagsnamn     
Adress     
Postadress          
Telefon    
E-post  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->