Bekräfta information. Du måste betala en ansökningsavgift och skicka in kvittot innan ansökan kan behandlas. Betalning görs till: Östersunds kommun bankgiro 991-1249 ref.nr: 9-31150-907-2670.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext