Välkommen till Östersunds kommuns e-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsenheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker.
  - Upphörande av serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Restaurangregister 
Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter.

Hantering av lämnade uppgifter
De personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 2017/679 (GDPR). På www.ostersund.se/dataskydd kan du läsa mer om hur Östersunds kommun hanterar personuppgifter.

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via adress:
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Östersunds kommun
831 82 Östersund

eller kundcenter@ostersund.se / 063-14 30 00