Kontakt kundcenter

Telefon:

063-14 30 00
063-10 09 30

E-post: 
tillstandsenheten@ostersund.se


Besöksadress:
Socialförvaltningen
Rådhusgatan 104
831 82 Östersund

Postadress:
Östersunds kommun,

Socialförvaltningen, Tillståndsenheten
831 82 Östersund