E-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Ansökningar är avgiftsbelagda. Aktuella avgifter hittas här.

Anmälan

Har du ett gällande serveringstillstånd så kan du logga in och anmäla:

Vissa anmälningar är avgiftsbelagda.
Aktuella avgifter hittas här.

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande serveringstillstånd kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal.

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd.

Hantering av personuppgifter

Hantering av lämnade uppgifter

De personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen2017/679 (GDPR).

På www.ostersund.se/dataskydd kan du läsa mer om hur Östersunds kommun hanterar personuppgifter.

Miljö- och samhällsnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via adress:

Miljö- och samhällsnämnden,
Östersunds kommun
831 82 Östersund
eller e-post kundcenter@ostersund.se eller
via Östersunds Kundcenter 063-14 30 00.