E-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande serveringstillstånd kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd.

Hantering av personuppgifter

Hantering av lämnade uppgifter
De personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen2017/679 (GDPR).
På www.ostersund.se/dataskydd kan du läsa mer om hur Östersunds kommun hanterar personuppgifter.
Social- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via adress: Social- och arbetsmarknadsnämnden, Östersunds
kommun, 831 82 Östersund eller e-post kundcenter@ostersund.se eller
via Östersunds Kundcenter 063-14 30 00.