Inloggning

Hur blir jag webbkund?

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Östersunds kommun.

För att bli webkund kan du maila en begäran till tillstandsenheten@ostersund.se

I begäran skall du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.