Anmälan om webbkund

Observera att endast firmatecknare eller fullmaktshavare kan vara webkund.

Gäller anmälan en annan person?