Anmälan om webbkund

Observera att endast firmatecknare kan vara webkund.

Gäller anmälan en annan person?