Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.

Östersunds kommun tar inte ut tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen under år 2021.

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beviljas för högst 12 tillfällen per år/sökande.

Behörig firmatecknare