E-tjänster för tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Ansökan om tobakstillstånd

Tillstånd behövs för försäljning av tobaksvaror.

Ansökan är avgiftsbelagd. Aktuella avgifter hittas här.

Anmälningar

Om du säljer folköl, e-cigaretter/påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller upphör med försäljningen ska du anmäla det till kommunen. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela kommunen.

Vissa anmälningar är avgiftsbelagda.< Aktuella avgifter hittas här.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbeshållare, tobalsfria nikotinprodukter ska i samband med ansökan/anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram.
Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram ska du också skicka in det till oss, du kan du skicka in det genom att klicka på länken nedan.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 2017/679 (GDPR).

På www.ostersund.se/dataskydd kan du läsa mer om hur Östersunds kommun hanterar personuppgifter.

Miljö och samhällsnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via adress:

Miljö och samhällsnämnden
Östersunds kommun
831 82 Östersund

eller e-post kundcenter@ostersund.se eller
via Östersunds Kundcenter 063-14 30 00.