E-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter

Ansökan om tobakstillstånd

Från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd för försäljning av tobak.

Ansökan kan gälla:

Anmälningar

Om du säljer folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela kommunen.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbeshållare ska i samband med ansökan/anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram.
Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på länken nedan.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 2017/679 (GDPR).
På www.ostersund.se/dataskydd kan du läsa mer om hur Östersunds kommun hanterar personuppgifter.
Social- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via adress:
Social- och arbetsmarknadsnämnden,
Östersunds kommun, 831 82 Östersund
eller e-post kundcenter@ostersund.se eller
via Östersunds Kundcenter 063-14 30 00.