E-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter

Ansökan om tobakstillstånd

Från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd för försäljning av tobak.

På grund av personalbrist under sommaren 2022 kan handläggningstiden bli längre än normalt. Tänk på att skicka in så kompletta handlingar som möjligt, för kortast möjliga handläggningstid.

Ansökan är avgiftsbelagd. Aktuella avgifter hittas här.

Anmälningar

Om du säljer folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela kommunen.

Vissa anmälningar är avgiftsbelagda. Aktuella avgifter hittas här.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbeshållare ska i samband med ansökan/anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram.
Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på länken nedan.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 2017/679 (GDPR).

På www.ostersund.se/dataskydd kan du läsa mer om hur Östersunds kommun hanterar personuppgifter.

Social- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via adress:

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Östersunds kommun
831 82 Östersund

eller e-post kundcenter@ostersund.se eller
via Östersunds Kundcenter 063-14 30 00.