Komplettera ansökan

Fyll i det referensnummer som du fick vid ansökan för att komplettera med ytterligare dokument

Kompletteringar till ansökan kan även göras via e-post. De bilagor du vill komplettera med bifogar du till ditt mejl.

Tänk på att alltid ange vilket försäljningsställe som ansökan gäller.

Använd följande e-postadress:
tillstandsenheten@ostersund.se