Inloggning

h1>Hur blir jag webbkund?Du kan ansöka om ett nytt försäljningstillstånd för tobak utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du har ett försäljningstillstånd för tobak i Östersunds kommun.

För att få inloggningsuppgifter mejla en begäran till tillstandsenheten@ostersund.se

I begäran skall du uppge namn, personnummer och vilket försäljningsställe det gäller.