Ansökan om tobaksförsäljning

Information.

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Det vill säga det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.

Betalning görs till bankgiro 991-1249,
Märk med tobakstillstånd.

Ansökningsavgiften för ett försäljningsstillstånd tobak är för närvarande 11 380 kr.

Behörig firmatecknare