Anmälan om försäljning

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa, Tillståndsenheten.

Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du upphör med försäljningen.

Anmälan är avgiftsbelagd. Aktuella avgifter hittas här.

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?