Anmälan om försäljning

Information.

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Tillståndsenheten.Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Fast tillsyns-/kontrollavgift för år 2021 enligt följande:

Försäljning av folköl 1 520 kr.

Östersunds kommun tar inte ut avgift för servering av folköl enligt alkohollagen under år 2021.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 1 210 kr.

Försäljning av receptfria läkemedel 1 260 kr. För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel 1 490 kr.

Upphör du med försäljning är anmälan avgiftsfri.

Information.

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.